Kontakt


Birgit Rode

Birgit Rode

Kirkekontor
Sekretær: Birgit Rode
Træffes på kirkekontoret mandag og torsdag kl. 8.30-12.30.
Telefon: 74752134 i samme tidsrum, eller pr. e-mail: bir@km.dk

Jens Madsen

Jens Madsen

Kirkegården
Kirkegårdsleder: Jens Madsen.
Træffetid på kirkekontoret mandag-fredag kl. 11.00-11.30.
Telefon: 74752134 i samme tidsrum eller pr. e-mail: skaerbaekkirke@gmail.com
Graver: Lars Larsen Kjær, Erik Schmidt og Lisbeth Vindeløv

Andreas Buur Melchiorsen

Andreas Buur Melchiorsen

Sognepræst Andreas Lund Melchiorsen (Kirkebogsførende)
Storegade 28, 6780 Skærbæk. Telefon: 74751258, e-mail abum@km.dk.
Træffes bedst efter aftale. Fridag mandag.
Sognepræst vikar Frede Dalum.
Tlf.nr.: 30 27 02 62
Mail: jfdalum@gmail.com

Linda Roager

Linda Roager

Organist Linda Roager.
Telefon: 74752318,
e-mail: lkroager@gmail.com

Finn Dahl Pedersen

Kirkesanger Finn Dahl Pedersen
Telefon: 28933340
e-mail: sangerenfdp@hotmail.com